Pågående projekt

St. Peters kyrka, Upplandsgatan, Stockholm

Orgeln byggdes av Walter & Cie, Ludwigsburg, Tyskland år 1905 och är den äldsta av 3 bevarade orglar av Walter i Sverige. Den disponerade om på 1960-talet av Olof Rydén i Orgelrörelsens anda. Meningen är att orgeln nu skall restaureras och återställas till ursprunglig disposition. Arbetet planeras utföras under 2018.