Vad är en orgelkonsults uppgift?

Orgeln är oftast en kyrkas värdefullaste inventarium. Att restaurera en befintlig eller bygga ny är därför en betydande investering som bör föregås av noggranna överväganden. I denna process kan en orgelkonsult vara en värdefull hjälp i bedömning av förutsättningar, utredningar, restaureringsprogram, jämförelse av anbud, kontraktsskrivning m.m. Kort sagt tillhandahåller orgelkonsulten sakkunnig hjälp i frågor som kan vara svåra att bemästra för ett kyrkoråd.
Göran Grahn Orgelkonsult är en enskild firma som tillhandahåller bland annat följande tjänster:

  • Inventering och restaureringsprogram för historiska orglar
  • Dokumentation av orglar och orgeldelar
  • Antikvarisk medverkan vid orgelrestaureringar
  • Undersökning av förutsättningar och behov för nybyggnad av orglar
  • Upprättande av anbudsunderlag och utvärdering av anbud
  • Rådgivning och besiktning i samband med orgelbyggen/restaureringar
  • Värdering av begagnade orglar

Pågående Projekt

Avslutade Projekt

Kontakt